Эти загадочные зоки

Из Википедии: «Зо́ки (арм. Զոկեր) — этнографическая группа армян. Являлись коренным населением Гохтанского региона и Агулиса — крупного позднесредневекового армянского региона Гохтн (и ещё 7-8 соседних сёл). Название зок — это от использования предлога в разговоре местного наречия армянского языка. Зокский диалект — это один из 250 диалектов армянского языка, похожий на сюникский диалект. Ныне носители диалекта не сохранили его, смешавшись с другими диалектами». Сотни армянских диалектов погибли, ассимилировались, превратились в иные языки, исчезли. Такова судьба армянского языка и, в частности, армянского диалекта зоков. Как пишет Википедия, «зоки всего лишь представляют из себя одну из коренных армянских общин Нахиджевана». (См., например, 1-3, 5-9). Читать далее

Ալբերտ Մուշեղյանի հայագիտական նոր բացահայտումները

Ամեն անգամ բան. գիտ. դոկտոր, ՀՀ ԳԱԱ Մանուկ Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող, խորենացիագետ, Ալբերտ Մուշեղյանի պատմաբանասիրական ուսումնասիրություններին անդրադառնալիս, մեր եթերում թե իմ բարեկամների հետ զրուցելիս, հաճույքով նշում եմ, որ վաստակաշատ գիտնականը հերթական բացահայտումով է ներկայացել գիտական հանրությանը:

Читать далее

Устами арменоведов

Շատ կզարմանամ

 

Армянские исследования в турецких мозговых центрах

В современную эпоху информационные войны имеют место почти во всех сферах, вовлекая в эти процессы государственные и негосударственные учреждения. Развитие Интернета и других информационных технологий наряду с новыми научно-образовательными достижениями сделало доступным также получение информации, что привело также к появлению глобального пространства информационных потоков. За последние 20 лет в различных странах было учреждено множество мозговых центров (МЦ) с целью выявления, обработки, контроля и анализа имеющейся в этом пространстве информации. Читать далее

Осторожно, фальсификация!

cowe

Ռիչարդ Հովհաննիսյանի խմբագրությամբ «The Armenian People from Ancient To Modern Times» բուհական դասագրքում, որը նախատեսված է հայագիտական դասընթացների համար, UCLA համալսարանի «Նարեկացու աթոռ» -ի վրա բազմած Պիթեր Քաուիի տողերն այսպիսին են՝ Читать далее

ՀԱՅ ԳԵՆԻ ՀԱՂԹԱՆԱԿ

ՀԻՆ ՔՐՄԱԿԱՆ ԹԱՔՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ
Ըստ հին քրմական դասի բարձրագույն թաքնագիտական դպրոցի գիտելիքների, մարդն ինքը կենսաբանական լաբորատորիա-գործարան է, որի միջոցով է միայն հնարավոր բացահայտել մարդու և տիեզերքի ինքնությունը: Հին գիտունները հոգևոր կենսոլորտի հետ հողորդվելու համար ունեին մշակված համակարգ, որը զարգացնում, բացահայտում էր մարդու մտքի զգայարանը:
Նախ, հին ժամանակներում հոգևոր կենտրոնները կառուցվում էին երկրագնդի այն լայնություններում, որտեղ արևը բարեխառն ջերմություն է փոխանցում: Քանի որ ըստ հին գիտնականների, Արևը՝ կյանք է, որի միջով և միջոցով են Անհունի տեսքով հասնում և ձևավորվում մեզ:

Читать далее