Эти загадочные зоки

Из Википедии: «Зо́ки (арм. Զոկեր) — этнографическая группа армян. Являлись коренным населением Гохтанского региона и Агулиса — крупного позднесредневекового армянского региона Гохтн (и ещё 7-8 соседних сёл). Название зок — это от использования предлога в разговоре местного наречия армянского языка. Зокский диалект — это один из 250 диалектов армянского языка, похожий на сюникский диалект. Ныне носители диалекта не сохранили его, смешавшись с другими диалектами». Сотни армянских диалектов погибли, ассимилировались, превратились в иные языки, исчезли. Такова судьба армянского языка и, в частности, армянского диалекта зоков. Как пишет Википедия, «зоки всего лишь представляют из себя одну из коренных армянских общин Нахиджевана». (См., например, 1-3, 5-9). Читать далее

Ալբերտ Մուշեղյանի հայագիտական նոր բացահայտումները

Ամեն անգամ բան. գիտ. դոկտոր, ՀՀ ԳԱԱ Մանուկ Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող, խորենացիագետ, Ալբերտ Մուշեղյանի պատմաբանասիրական ուսումնասիրություններին անդրադառնալիս, մեր եթերում թե իմ բարեկամների հետ զրուցելիս, հաճույքով նշում եմ, որ վաստակաշատ գիտնականը հերթական բացահայտումով է ներկայացել գիտական հանրությանը:

Читать далее

Устами арменоведов

Շատ կզարմանամ

 

Армянские исследования в турецких мозговых центрах

В современную эпоху информационные войны имеют место почти во всех сферах, вовлекая в эти процессы государственные и негосударственные учреждения. Развитие Интернета и других информационных технологий наряду с новыми научно-образовательными достижениями сделало доступным также получение информации, что привело также к появлению глобального пространства информационных потоков. За последние 20 лет в различных странах было учреждено множество мозговых центров (МЦ) с целью выявления, обработки, контроля и анализа имеющейся в этом пространстве информации. Читать далее

Осторожно, фальсификация!

cowe

Ռիչարդ Հովհաննիսյանի խմբագրությամբ «The Armenian People from Ancient To Modern Times» բուհական դասագրքում, որը նախատեսված է հայագիտական դասընթացների համար, UCLA համալսարանի «Նարեկացու աթոռ» -ի վրա բազմած Պիթեր Քաուիի տողերն այսպիսին են՝ Читать далее

ՀԱՅ ԳԵՆԻ ՀԱՂԹԱՆԱԿ

ՀԻՆ ՔՐՄԱԿԱՆ ԹԱՔՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ
Ըստ հին քրմական դասի բարձրագույն թաքնագիտական դպրոցի գիտելիքների, մարդն ինքը կենսաբանական լաբորատորիա-գործարան է, որի միջոցով է միայն հնարավոր բացահայտել մարդու և տիեզերքի ինքնությունը: Հին գիտունները հոգևոր կենսոլորտի հետ հողորդվելու համար ունեին մշակված համակարգ, որը զարգացնում, բացահայտում էր մարդու մտքի զգայարանը:
Նախ, հին ժամանակներում հոգևոր կենտրոնները կառուցվում էին երկրագնդի այն լայնություններում, որտեղ արևը բարեխառն ջերմություն է փոխանցում: Քանի որ ըստ հին գիտնականների, Արևը՝ կյանք է, որի միջով և միջոցով են Անհունի տեսքով հասնում և ձևավորվում մեզ:

Читать далее

В Москве создается Российское общество арменоведов

Недавно в Москве была создана инициативная группа по учреждению Российского общества арменоведов, куда вошли: доктор филологических наук, член-корреспондент РАН, заместитель директора Института русского языка РАН Владимир Плунгян, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института мировой литературы им. А.М.Горького РАН, преподаватель курса «История армянской литературы» ИСАА МГУ Бурастан Зулумян, доктор искусствоведения Армен Казарян, писатель, художник, искусствовед Нина Габриелян, президент организации «Русско-Армянское Содружество» Юрий Навоян. Читать далее

Еще раз об истоках армянской идентичности

К несостоявшейся дискуссии
В нашу редакцию пришло вот такое письмо:
«Уважаемый г-н редактор «Юсисапайла»
Случайно, в поисках публикаций по идентичности, попал на заметку профессора Э.Р. Григорьяна «Истоки армянской идентичности» (опубликованную два года назад).

Читать далее

Увидеть Анаит

Вот так Британский музей фальсифицирует Армянскую историю

Армянский язык как основополагающий элемент Британской Империи?

Из статьи начальника Управления научной политики МГИМО (У) МИД России доктора политических наук, профессора Барабанова Олега Николаевича о праотцах английской геополитики
В истории оформления британской имперской идеологии центральное место принадлежит Джону Ди (John Dee, 1527-1608) — известному английскому мыслителю, географу и математику. С именем Ди связывают разработку концепции, легшей в основу позднейших колониальных империй, представления об особом предназначении Нового Света, а также попытку соединить магию с мировой политикой.
Читать далее

Виктор Ваганян. Математика с параметром времени, арменоведение и топонимика мира

В 2013 году в Германии (по инициативе немецкой стороны) была издана монография доцента Российского университета дружбы народов Виктора Оганесовича Ваганяна «Математика с параметром времени». Это пятая книга автора по данному новому направлению науки (Виктор Ваганян автор 14 книг и около 250 научных публикаций).
Предыдущая монография автора «Математика с параметром времени: основания и философия» издана РУДН  (Москва, 2010 г.). Математика с параметром времени – новая разновидность математики, основанная В. О. Ваганяном, в которой все математические вычисления зависят от категории времени. Этой тематике посвящено большое количество статей, опубликованных Виктором Оганесовичем в России, Польше и Грузии. Читать далее

Армянские следы в Боливии — Аймары

Հայկական հետքեր Բոլիվիայում: Այմարաներ
Այմարա ցեղը աշխարհի ամենահնագույն ցեղերից է, նրանց լեզուն մոտ 15000 տարեկան է, նրանց բնօրրանը տարածվում է ժամանակակից Չիլիի, Բոլիվիայի և Պերուի սահմանների հատման շրջանում ՝ Տիտիկակա լճի շրջակայքում: Այմարների հնագույն հիշատակություններում նշվում է, որ իրենց մոտ են եկել սպիտակամորթ, բարձրահասակ, մորուքավոր, կապույտ աչքերով մարդիկ, ովքեր իրենց սովորեցրել են մելիորացիայի (հողաբարելավվման) շատ միջոցներ: Մի ուշագրավ փաստ նույնպես.Haya- այմարերեն նշանաուկոխմ է նախնի: Իսկ «այմարա» տերմինը վերծանվում է հետևյալ կերպ. Читать далее

Ինչպես վերծանել հայկական ծածկագրերը