Письмо в редакцию

Уважаемый Давид Гургенович! С возвращением!
Надеюсь, вы хорошо отдохнули. Уверен, было время не торопясь, без помех оглянуться на судьбу вашего детища, нашего родного «Юсисапайла». Уникальное издание! Не сомневаюсь, вы осознаёте, что любое ныне действующее армянское электронное издание — существенно ниже «Юсисапайла». Не с чем сравнивать.
Вам есть чем гордиться, а нам, вашим преданным читателям, разделять вашу радость.  Читать далее

Служба граждан Армении в расквартированных в республике российских войсках

Проходивший военную службу в Армении юноша рассказал, что на базе командуют офицеры сомнительного этнического происхождения, которые, как  потом выяснилось, оказались татарами с русскими фамилиями  и именами. Они ежедневно вызывают солдат армян к себе и избивают, сопровождая побои матом в адрес армянской нации. Читать далее

Игорь Нерсесян: Барев дзес, ахпернер

Письмо, полученное редакцией из Ялты
Приятно читать историю создания Ваших или наших сообществ во времени и пространстве, непроизвольно погружаюсь в ностальгическое прошлое, с которым сильно связана и моя эпопея. Я Игорь Нерсесян — первый армянин.вошедший в Книгу Рекордов Гиннесса за переплыв в 1990 году Севана. Вы, думаю, помните то время. Но мало кто знает, какой ценой и какими усилиями — не физического характера, хотя этот заплыв принес несколько номинаций — это доставалось. И вот-параллель Ваших воспоминаний… Читать далее

Письмо в редакцию

29 мая у нас был День скорби. В этот день 1453 года была захвачена Наша Родина. Да наша Армения -так как все вокруг было Арменией,  мы были и у власти  и не смогли отстоять Землю Нашу:  пал Константинополь (сегодня — Стамбул). Столицу Византийской империи захватили турки. Три дня длился грабеж города. В плен было взято свыше 60 тысяч городских жителей. Церковь Святой Софии, главная в те времена святыня православной Церкви, была переделана в мечеть Айя-София (Aya Sofya).

И начались лишения и гонения, не только наши, но и всего мира; постоянные  войны, лишения, гонения и все самое низменное вышло на свет и покрыло все. Не будем никого винить — ни тех, кто был у власти, ни простых мирян, ни соседей в Европе и т.п. Мы поднимаем вопросы бесчинства, несправедливости и всеобщего хаоса, которое царит вокруг нас.
С уважением Саркисян Каро Н.

Компанию российского олигарха в Армении обвиняют в захвате чужого имущества

В редакцию ИА REGNUM поступило открытое письмо от гражданки Армении Любови Пилоян к российскому олигарху  Ара Абрамяну, в котором она обвиняет компанию «Согласие Армении» (принадлежит семье Абрамянов) в присвоении принадлежащего ей имущества.
Читать далее

Армен Саркисов: Слово Друга

Учредителю и главному редактору электронного издания «Юсисапайл»

Давиду Гургеновичу БАЛАЯНУ

husisapail@yahoo.com

Дорогой Давид Гургенович!

Ещё во вторник, 25 декабря услышал от Эрнеста Григорьяна печальную весть о том, что вы намерены прекратить издание «Юсисапайл», вспомнил о том, что уже несколько дней, кроме заставки (грамоты), не вижу новых публикаций и подумал о том, что впереди – новогодние каникулы, вы чуть передохнёте, отдышитесь и, не исключено, измените своё решение.

Но вчера, заглянув к вам в «Юсисапайл», увидел прощальное слово, и на сердце потяжелело. Услышал, как гулко по глухим стенам моей вмиг опустевшей души стучит в глухие стены, ища выхода и ответа, вопрос о том, где, в каком издании нашей диаспоре искать теперь проникновенное, заветное слово, которое отличало именно вашу подвижническую деятельность? Читать далее

«Մենք ուրախ ենք, որ Հայաստանի մէջ, այնպիսի ղեկավարներ են դրուած, որ մեր գործը իրենք դիւրութեամբ կը լուծեն..»….

Քիչ առաջ, հոգեցունց պատմութեան մը ունկնդիր եղայ….արդարեւ, ճաշկերոյթի մը ընթացքին, Թուրքիոյ վարչապետ Էրտողանին քովը նստող սեղանակիցը իրեն ուղղելով խօսքը կ’ըսէ. «Ինչո՞ւ Հայաստանին հարցը մէկ անգամէն չէք լուծեր…այնքա՞ն դժուար է..»: Էրտողան կը պատասխանէ քմծիծաղով՝ «Մենք ուրախ ենք, որ Հայաստանի մէջ, այնպիսի ղեկավարներ են դրուած, որ մեր գործը իրենք դիւրութեամբ կը լուծեն..»….Պատմողը ինծի հաւաստիացուց, որ սա իրական պատմութիւն է…Իրաւ կամ ոչ, սակայն, տխուր իրականութիւն է որ ներկայիս՝ Հայաստանի հայաթափումը ճակատագրական, օրհասական խնդիր է, որ կը միտի ստեղծելու մեր թշնամիին կամ թշնամիներուն երազածը՝ «Հայաստանը առանց հայութեան»….
Ազատ Խօսք Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթի Խմբագիր — Երան Գույումճեան